Istorijat departmana

Današnji Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, kao deo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, je jedna od najstarijih naučnoistraživačkih ustanova na teritoriji Vojvodine, pa i Srbije. Nastanak Departmana, odnosno njegov začetak, vezuje se za osnivanje Pokrajinskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo 1. aprila 1947. godine, sa sedištem u Sremskim Karlovcima. Pored ovog datuma, za Departman je važna i 1956. godina kada je na dve godine ranije osnovanom Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu formirana katedra za voćarstvo i vinogradarstvo.

Do integracije Instituta iz Sremskih Karlovaca i Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada dolazi 1972. godine, a Institut postaje jedna od osnovnih organizacija fakulteta. Smer za hortikulturu se osniva 1974. godine.

Kako su godine prolazile, a Poljoprivredni fakultet rastao i širio svoje delatnosti, tako se menjala i njegova organizaciona struktura i nazivi pojedinih Instituta. Današnji naziv “Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu„ usvojen je 2006. godine, a godinu dana ranije je osnovan i smer za pejzažnu arhitekturu.

Departman je danas moderna obrazovna i naučna institucija sa snažnim i svestranim doprinosom u oblasti poljoprivredne proizvodnje, vaspitno-obrazovnom i naučnoistraživačkom radu. Rezultati obimnih naučnih istraživanja u voćarstvu, vinogradarstvu i hortikulturi predstavljaju riznicu znanja objavljenu u eminentnim domaćim i stranim časopisima, ali i mnogobrojnim udžbenicima, monografijama i priručnicima. Gotovo da nema značajnijeg domaćeg ili međunarodnog kongresa, simpozijuma ili savetovanja na kome ovi rezultati nisu izloženi. Ove aktivnosti ostvarene su u saradnji sa istraživačima iz raznih zemalja širom sveta i na taj način otvorena su vrata unapređenju i afirmaciji naše nauke i obrazovanja. Publikovanjem ovih radova dat je veliki doprinos razvijanju novih, savremenih, vrhunskih, svetskih tehnologija koje su naši naučni radnici uspeli da razviju, osvoje i primene u fundamentalnim i primenjenim oblastima poljoprivrede. Krunu uspeha u radu danas predstavlja veliki broj stvorenih sorti voćaka i vinove loze čiji je nastanak plod sistematskog rada generacija naučnih radnika Departmana.

Preko šezdeset godina postojanja Instituta (Departmana), svojim radom je obeležila brojna plejada izuzetnih naučnika, nastavnika i stručnjaka:

 • Prof. dr Dragoslav Milisavljević, vinogradarstvo
 • Prof. dr Karlo Briza, vinogradarstvo
 • Prof. dr Dušan Burić, vinogradarstvo
 • Prof. dr Dragoljub Slović, voćarstvo
 • Prof. dr Milorad Zorzić, vinogradarstvo
 • Prof. dr Mirko Rudić, voćarstvo
 • Prof. dr Miroslav Milovankić, voćarstvo
 • Prof. dr Dušan Gvozdenović, voćarstvo
 • Prof. dr Milovan Korać, voćarstvo
 • Prof. dr Mita Aradski, voćarstvo
 • Dr Sima Lazić, vinogradarstvo
 • Prof. dr Bogoljub Đurić, voćarstvo
 • Prof. dr Petar Cindrić, vinogradarstvo
 • Prof. dr Dinka Vujanić-Varga, voćarstvo