Umetnost i tradicija hortikulture


Hortikultura je naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, unapređenjem i marketingom vezanim za uzganjanje voća, povrća, cveća, lekovitog i ukrasnog bilja. Od botanike i ostalih nauka vezanih za proučavanje biljaka razlikuje se po tome što istovremeno koristi i nauku i estetiku, te iz strogo naučne discipline prerasta i u formu...